GaleriaPo zakończeniu prac związanych z instalacją sprzętu multimedialnego zostaną tu zamieszczone zdjęcia sal wykładowych wyposażonych w sprzęt zakupiony w ramach Zadania 35 PRPW.

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategi Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO