Inne zadania realizowane w ramach Programu Rozwojowego na Wydziale Mechatroniki PW

Zadanie nr 18

Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Mechatroniki
Kierownik zadania: dr inż. Leszek Wawrzyniuk

Zadanie nr 21

Studia podyplomowe - Zadania realizowane przez Wydział Mechatroniki:

 1. Modernizacja i dostosowanie do potrzeb rynku studiów podyplomowych - Automatyka
  Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
 2. Przygotowanie i uruchomienie nowej specjalności studiów podyplomowych - Informatyka Przemysłowa
  Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Jan M.Kościelny
 3. Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych - Mechatronika w kształceniu zawodowym
  Kierownik zadania: prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Olszewski
 4. Przygotowanie i uruchomienie studiów podyplomowych - Informatyczne systemy zarządzania
  Kierownik zadania: prof. nzw. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 5. Przygotowanie i uruchomienie studiów podyplomowych - Aparatura Pomiarowa w systemach zarządzania Jakości
  Kierownik zadania: dr inż. Jerzy Arendarski

Zadanie nr 25

Przygotowanie i uruchomienie nowej specjalności "Informatyka Przemysłowa" - na Wydziale Mechatroniki
Kierownik zadania: dr inż. Paweł Wnuk

Zadanie nr 26

Przygotowanie i wdrożenie nowego kierunku międzywydziałowych dwustopniowych studiów stacjonarnych Inżynieria Biomedyczna
Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Natalia Golnik

Zadanie nr 35

Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku dwustopniowych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów dziennych mechatronika
Kierownik zadania: dr inż. Maciej Bodnicki

Zadanie nr 41

Opracowanie uruchomienie i realizacja studiów anglojęzycznych inżynierskich i magisterskich w zakres Advanced Robotics
Kierownik zadania: dr inż. Barbara Siemiątkowska

Zadanie nr 44

Opracowanie, uruchomienie i realizacja studiów anglojęzycznych "Photonic Engineering" I i II stopnia
Kierownik zadania: dr hab. inż. Leszek Sałbut

Zadanie nr 45

Opracowanie, uruchomienie i realizacja Międzywydziałowych (i Międzynarodowych) studiów doktoranckich w zakresie "Optics in Sciennce Engineering"
Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

Zadanie nr 51

Przygotowanie i realizacja cyklu szkoleń - Tworzenie i publikacja multimedialnych materiałów dydaktycznych w sieci Internet i na DVD (kurs)
Kierownik zadania: mgr inż. Rafał Kłoda/ mgr inż. Anna Ostaszewska

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategi Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO