Kontakt do opiekunów Zadania 35

KIEROWNIK ZADANIA 35:

dr inż. Maciej Bodnicki

tel. (0 22) 234 84 56

e-mail: m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl


INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI ZADANIA 35:

mgr Beata Dobrzeniecka

tel. (0 22) 234 84 56

e-mail: beata@mchtr.pw.edu.pl

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategi Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO