LinkiStrona WWW projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
www.pr.pw.edu.pl

Strona WWW Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Strona WWW Programu Rozwojowego Wydziału Mechatroniki PW
www.mchtr.pw.edu.pl
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategi Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO